Interesse in Slimmer Kopen®?

Bent u corporatie?

Neem dan contact op met Kooplab via info@kooplab.nl.
 

Bent u koper?

Neem dan contact op met de corporatie in uw gemeente.

Slimmer Kopen®: Goed voor uw corporatie. Én slim!

Slimmer Kopen® is een woonproduct dat mensen met een smalle beurs in de gelegenheid stelt om met korting een woning  te kopen van een woningcorporatie. Als de corporatie dit wenst, blijft de woning behouden voor de sociale sector.

 
Slimmer Kopen® is een slimme deal voor bewoners én woningcorporaties: voor starters de ideale opstap naar een eigen huis en de corporatie houdt het recht op terugkoop en op een deel van de waardeontwikkeling.
 
Meer dan 8.100 mensen hebben al een woning gekocht met Slimmer Kopen®. De formule trok zich weinig aan van de crisis. Kopers zijn dik tevreden!
 

 

 Lees meer 

 


Terugkooprecht- of plicht

Slimmer Kopen® geeft uw corporatie de keuze 

Vanaf 1 januari 2013 is het voor koper en corporatie eenvoudiger om de woning zonder tussenkomst van de corporatie door te verkopen. 

 

Slimmer Kopen® biedt de corporatie de mogelijkheid om de woning met een terugkooprecht of een terugkoopplicht te verkopen. Bij een terugkoopplicht koopt de corporatie altijd terug. Bij een terugkooprecht hoeft de corporatie de woning niet terug te kopen. Kiest de corporatie voor een terugkooprecht en ziet zij na aanbieding door de koper af van haar recht, dan krijgt de koper de mogelijkheid om de woning door te verkopen aan derden. De korting plus het deel van de waardeontwikkeling dat voor de corporatie is, wordt door de koper betaald uit de verkoopopbrengst bij doorverkoop.

 

Lees meer